Miljö & Kvalitets policy

 

FAMA Maskin arbetar med att erbjuda uppdragsgivare en totallösning till deras transportproblem, med eller utan förare. FAMA Maskin`s strävan är en ostörd drift för dess uppdragsgivares produktion med de för uppdraget bästa maskinerna/fordonen med bästa servicen till det bästa priset.

 

Vår största miljöpåverkan är från vår förbrukning av Fossila bränslen för att använda maskinerna, för att minimera detta så försöker vi ha en välservad maskinpark och ha utbildningar i ECO-driving för våra anställda som använder maskinerna. Vår strävan är att med minsta möjliga miljöpåverkan i ett hållbart arbetsklimat och tempo serva och underhålla våra maskiner med för människan och maskinerna de bästa oljorna i en välutrustad verkstad med bra arbetsmiljö.

 

Arbetsmiljöpolicy

 

FAMA Maskin skall verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplatts. För att uppnå detta skall FAMA Maskin:

 • Förvissa sig om att all personal är förtrogna med denna policy och är delaktiga i att skapa en god och trivsam miljö.
 • Hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa efterlevs.
 • Förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls.
 • Inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet verka för ökad säkerhet och en trygg arbetsplatts.
 • Ta tillvara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete.
 • Vara en drog- och rökfri arbetsplatts.
 • Ständigt sträva efter förbättringar av arbetsmiljön. 

Trafiksäkerhetspolicy

 

FAMA Maskin AB bedriver verksamhet med lokala vägtransporter och skall därför verka för ökad trafiksäkerhet med mindre personskador och räddade liv som mål.
 
All personal är förtrogen och delaktig med denna policy och informeras kontinuerligt om trafiksäkerhetsfrågor.

 • Ingen framför fordon i alkohol- eller drogpåverkat tillstånd.
 • Våra fordon framförs av förare med rätt attityd och beteende så att FAMA Maskin AB kan uppfattas som ett föredöme i trafiken.
 • Att alla uppdrag planeras så att föraren ges utrymme att anpassa körningen till gällande hastighetsregler, regler om kör- och vilotid samt väglag, klimat- och väderförhållanden.
 • Bälten skall användas.
 • Vi ställer krav på att alla våra chaufförer har rätt utbildning och behörighet samt att de aktivt ska arbeta för en förbättrad trafiksäkerhet.
 • FAMA`s mekaniker och förare skall se till att fordonen är trafiksäkra och har nödvändig trafiksäkerhetsutrustning, vid linerkörning skall lastsäkringsinstruktion följas.
 • Vi ska följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour rörande nya lagar och förordningar.
FAMA Maskin AB
Linjevägen 5
913 41 Obbola
090 14 93 60
Skicka e-post

Fama jour

070-3345683
 


© 2023 FAMA Maskin AB
Information om cookies