Vår personal

 

Fama har idag 22 medarbetare med fasta anställningar och ett antal personer som hoppar in vid behov. Majoriteten av dem är maskinoperatörer på en eller flera maskintyper. Övrig personal är mekaniker eller har supportfunktioner i organisationen.

 

Åldersspannet på personalen går mellan 25 och 65 år. Snittåldern uppskattas till ca 35-40 år. Den vanligaste anledningen till att någon slutar inom företaget är pension.

 

Fama har kunden i fokus och vill kunna erbjuda ostörd drift mot kunderna. För att uppnå detta vill vi ha kunnig och engagerad personal. FAMA anser att deras största tillgångar finns i personalen. Maskinerna de äger är viktiga för att kunna utföra uppgifterna men det är personalens engagemang vi lever på.

 

Strategin bakom att nå målen går ut på att vara noggrann när vi anställer ny personal samt att ta hand om den personal vi har som uppfyller målen. För att behålla personalen arbetar vi med förmåner och uppskattning från ledningen.

FAMA Maskin AB
Linjevägen 5
913 41 Obbola
090 14 93 60
Skicka e-post

Fama jour

070-3345683
 


© 2023 FAMA Maskin AB
Information om cookies