Miljö & Kvalitet

 

Fama vill alltid göra det som är bäst för kunden även om det ibland kan påverka FAMAs egen vinst negativt. Strategierna för att nå det målet är att erbjuda kunderna helhetslösningar där kunden ska kunna lösa sina problem med ett enda samtal. FAMA står för vad de lovar så kunden vet vad den får.
 
FAMA Maskin bedriver ett långtgående arbete för att hela tiden förbättra vår kvalitet och minska vår miljöbelastning.
 
Med våra kvalitets och miljösystem arbetar vi även för att kunna hjälpa våra kunder att i sin tur uppfylla sin egna system för kvalitet och miljö.

 

Vårt kvalitets och miljösystem täcker hela verksamheten.


Vill du veta mer om FAMA Maskin`s miljö och kvalitetsarbete kontakta Tomas Andersson på telefon 090-14 93 61 eller e-post: tomas@famamaskin.com

 

 
Kvalitetsarbete
Genom ständiga förbättringar skall man kunna förebygga fel.

 • Att säkerställa våra tjänster och produkter, dvs. kunden får det som är beställt
 • Använda rätt leverantörer, fordon och personal
 • Slippa dubbelarbete, göra rätt på en gång
 • Skapa effektivare flöden, bli snabbare
 • Följa upp resultat och utveckla tjänster och produkter 

Vad som krävs för bättre kvalitet
Genom att sätta upp mål för verksamheten och sedan följa upp resultatet genom mätningar kan man se hur vårt kvalitetsarbetet fungerar.

 • Det är kundupplevelsen som är kvalitén
 • Alla som kan påverka kundupplevelsen är delaktiga i resultatet
 • Den som upptäcker ett fel borde belönas, då finns det möjlighet att åtgärda
 • Det är inte syndabocken som söks utan sättet att förhindra nya misstag 

Miljöledning
Miljöledning går ut på att kartlägga nuläget, fastställa svagheter, prioritera och konsekvent jobba med att förbättra. Varje förbättringsprojekt samlas under ett miljöledningssystem.

 

Vår miljöpåverkan består av:

 • Emissioner från fordonsbränslen
 • Användning av icke förnyelsebara energikällor
 • Farliga transporter
 • Emissioner från däck
 • Kemikalieanvändning
 • Oljespill och spilloljehantering 

Miljömål och Prioriteringar
Sänka förbrukningen av fordonsbränsle

FAMA Maskin AB
Linjevägen 5
913 41 Obbola
090 14 93 60
Skicka e-post

Fama jour

070-3345683
 


© 2023 FAMA Maskin AB
Information om cookies